De Spelregels
Lees ze goed
Maak een afspraak

De spelregels

Annulering van uw afspraak
Als u verhinderd bent, verzoeken wij de afspraak maximaal 24 uur van tevoren bij voorkeur schriftelijk aan ons door te geven op balie@leidsehouttandartsen.nl. Anders zijn wij genoodzaakt de niet nagekomen afspraak in rekening te brengen. Indien wij beschikken over uw juiste e-mailadres mailen wij u als extra service een week voor de afspraak een herinnering. U bent echter verantwoordelijk voor het verschijnen op de afspraak, ongeacht of u een herinnering heeft ontvangen. U kunt uw afspraak alleen schriftelijk of telefonisch annuleren.  

Wijzigingen doorgeven
Gaat u verhuizen? Heeft u een andere verzekering? Of zijn er andere wijzigingen in uw persoonlijke situatie, geef het aan ons door. Wij verzoeken u om deze per e-mail aan ons door te geven op het volgende e-mailadres: balie@leidsehouttandartsen.nl

Medische gegevens
Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren over medische bijzonderheden zoals zwangerschap, ziektes, medicijngebruik, infecties en andere afwijkingen. 

Klachtenregeling
Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden. Wij hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het een keer gebeuren dat u vindt dat wij onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Een gesprek met de tandarts kan veel verduidelijken. De tandarts kan dan uitleggen waarom hij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Samen kan vervolgens tot een gezamenlijke oplossing worden gekomen.

NMT Klachtenregeling
Als we samen niet tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen, kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. De regeling kent twee mogelijkheden. De KNMT kan namelijk een bemiddelende rol spelen; overgaan tot formele klachtbehandeling resulterend in een uitspraak van de Centrale Klachtencommissie.