Transparant
en duidelijk
Meer info over de praktijk

Tarieven 2022

Leidse Hout Tandartsen & Mondhygiënisten hanteert de tarieven voor tandartsen, zoals gepubliceerd door de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) van 2022. Via onderstaande button zijn deze tarieven te downloaden. 

Uw nota
De organisatie van onze administratie is ondergebracht bij Infomedics. Dit betekent dat u een nota krijgt van Infomedics en niet van Leidse Hout Tandartsen & Mondhygiënisten. Wij verzoeken u daarom om adreswijzigingen tijdig door te geven aan onze praktijk en aan Infomedics. Hiermee worden onnodige rente- en incassokosten voorkomen. Voor de juiste specificatie van de nota’s moeten wij Infomedics gegevens verstrekken. Deze gegevens hebben betrekking op NAW-gegevens en gegevens over de uitgevoerde behandeling. Deze werkwijze heeft geen invloed op uw privacy en worden uitsluitend gebruikt voor de factoringdienstverlening, facturatie, declaratie, incasso- en debiteurenbeheer, risicoanalyse en kredietwaardigheidstoetsing. Als u hier nog vragen over heeft, neem dan contact met ons op.

Regel het online! Standaard is onze betaaltermijn 30 dagen. Heeft u wat meer tijd nodig? Op www.infomedics.nl kunt u gemakkelijk veel zaken rondom uw rekening zelf regelen! U kunt bijvoorbeeld kosteloos uitstel van betaling aanvragen of een verzoek indienen voor betaling in termijnen. Verwacht u een hoge rekening? Lees hierover meer op www.infomedics.nl/betaalplan

Naar tarieven 2022 | KNMT