Home » Over de praktijk » Praktijkregels

Praktijkregels Leidse Hout Tandartsen en Mondhygiënisten

In onze praktijk hebben wij als doel de beste hoogwaardige kwaliteit en zorg te leveren. Praktijkregels vormen een cruciaal onderdeel hiervan. Door open en transparante communicatie te bevorderen, wordt het vertrouwen tussen de patiënt en de praktijkmedewerkers versterkt. Het consistent handhaven van de praktijkregels komt het vertrouwen en de communicatie ten goede, wat uiteindelijk resulteert in een betere ervaring en de beste zorg zoals je die van ons mag verwachten.

Afspraak

Gelieve 5 minuten voor aanvang van de afgesproken tijd te arriveren en je aanwezigheid kenbaar te maken bij de balie. Aangezien wij een zorgverlenende sector zijn, kunnen behandelingen wel eens langer duren dan gepland. Wij zullen de voor jou gereserveerde tijd altijd benutten. Helaas kan het hierdoor wel eens voorkomen dat er uitloop ontstaat.

Afspraakherinnering

Je kunt een afspraakherinnering ontvangen per e-mail. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat je geen herinnering van ons ontvangt, dan betekent dit niet dat je afspraak niet doorgaat. Indien je geen e-mail hebt ontvangen, verzoeken wij je contact op te nemen met onze balie-assistente om je gegevens te controleren.

Annuleren afspraak

De afspraken die wij maken, leggen wij in goed overleg met jou vast in de agenda. Uiteraard kan het voorkomen dat je verhinderd bent voor een afspraak. Wij verzoeken je dit ten minste 48 uur van tevoren te laten weten, zodat wij de voor jou gereserveerde tijd aan iemand anders kunnen aanbieden. Annuleren is niet mogelijk in het weekend en kan alleen telefonisch. Bij het niet nakomen of niet tijdig annuleren van een afspraak, moeten we helaas de voor jou gereserveerde tijd in rekening brengen.

Indien je ziek bent op de dag van de afspraak, vernemen wij dit graag voor 09.00 uur ’s ochtends. Afspraken die telkens door ziekte worden verzet, worden ook in rekening gebracht.

Behandeladvies

Ons advies is om ieder half jaar een afspraak bij de tandarts te maken voor controle en de gebitsreiniging bij de mondhygiëniste of (paro)preventieassistente. Dit kan in een gecombineerde afspraak. Je kunt telefonisch, per mail of aan de balie een afspraak maken.

Behandelingen bij een andere tandarts

Wij zijn niet verantwoordelijk voor (deel)behandelingen die door een andere tandarts buiten onze praktijk worden uitgevoerd. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor klachten die hieruit kunnen voortvloeien.

E-mail via Zorgmail

Wij sturen begrotingen etc. via een beveiligde e-mail: Zorgmail. Als je deze mail wilt openen, dan krijg je een melding dat je een toegangscode moet invoeren. Deze code krijg je via een tweede e-mail automatisch toegestuurd.

Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om je de beste tandheelkundige zorg te bieden. Wij hebben daarover goed contact met je. Mocht het een keer gebeuren dat je vindt dat wij onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld, dan vragen wij je dit persoonlijk eerst met ons te bespreken. Een gesprek met de tandarts kan veel verduidelijken. De tandarts kan dan uitleggen waarom hij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Samen kan vervolgens tot een gezamenlijke oplossing worden gekomen.

KNMT Klachtenregeling

Als we samen niet tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen, kun je terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. De KNMT kan een bemiddelende rol spelen; overgaan tot formele klachtenbehandeling resulterend in een uitspraak van de Centrale Klachtencommissie.

Medische gegevens

Wij verzoeken je ons te informeren over medische bijzonderheden zoals zwangerschap, ziektes, medicijngebruik, infecties en andere afwijkingen. Indien er wijzigingen in je gezondheidssituatie en/of medicijngebruik optreden, ben je verplicht deze aan ons door te geven. Indien nodig kun je aan je apotheek een actuele medicatielijst opvragen.

Persoonsgegevens

Je geeft bij inschrijving toestemming om gegevens over jou en je gezondheid te verwerken in het kader van de te verlenen zorg, in het bijzonder:

  • het verwerken van persoonsgegevens in je dossier;
  • het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de zorgrelatie;
  • het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties;
  • het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is in het kader van mijn behandeling.

Privacy

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten je hebt. Mocht je vragen hebben of rechten willen uitoefenen dan kun je contact opnemen met de praktijk. Onze privacyverklaring is via deze deze link te  bekijken.

Spoedeisende klachten buiten openingstijden

Voor spoedeisende klachten tijdens openingstijden kun je telefonisch contact met ons opnemen. Je kunt dan vaak dezelfde dag nog terecht met je klachten. Buiten kantooruren en in het weekend kun je contact opnemen met de Tandartsspoedpraktijk. Raadpleeg ook onze pagina over spoedafspraken.

Tandenpoetsen

Ben je niet in de gelegenheid geweest voor het bezoek aan onze praktijk (goed) te poetsen? Vraag dan aan de balie-assistente om een tandenborstel. Tandpasta is ook altijd aanwezig.

Wijzigingen doorgeven

Wij verzoeken je om elke wijziging (bijvoorbeeld adres, email, telefoonnummer, verzekering, gezondheid) schriftelijk aan ons door te geven. Ook ontvangen wij graag een actuele medicatielijst. Deze kun je opvragen bij jouw apotheek.

Wachttijden

Soms duurt het een aantal weken voordat je terecht kunt voor een vervolgafspraak. Wij streven ernaar om je zo snel mogelijk te helpen, maar niet ten koste van onze kwaliteit. Indien er urgentie is, kun je altijd op korte termijn geholpen worden. Als er geen urgentie is, dan hanteren wij onze blokagenda. Per behandelaar kan de wachttijd voor een vervolgafspraak variëren.

Leidsehout tandartsen
Leidsehout tandartsen
Leidsehout tandartsen
Leidsehout tandartsen
Leidsehout tandartsen
© 2024 Leidse Hout Tandartsen & Mondhygiënisten | fotografie: Studio309 | realisatie site: Webmonnik.nl