Home » Over de praktijk » Tarieven en facturering

Tarieven en facturering

Tarieven

De tandartstarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Op onze facturen staan alle handelingen die door de tandarts, mondhygiënist en/of (paro) preventie-assistent zijn uitgevoerd. Deze handelingen heten prestaties. Alle prestaties hebben een eigen code, die bestaat uit één letter en twee of drie cijfers. Aan iedere code is een tarief gekoppeld.

Leidse Hout Tandartsen & Mondhygiënisten hanteert de tarieven voor tandartsen, zoals gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit en de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) van 2024. Via onderstaande button zijn deze tarieven te bekijken.

Eerste bezoek
Facturering

Facturering

De organisatie van onze administratie is ondergebracht bij Infomedics. Dit betekent dat u een factuur krijgt van Infomedics en niet van Leidse Hout Tandartsen & Mondhygiënisten. Wij verzoeken u daarom om adreswijzigingen tijdig door te geven aan onze praktijk en aan Infomedics. Hiermee worden onnodige rente- en incassokosten voorkomen. Wij raden u daarom aan uw spam mailbox af en toe te controleren om te voorkomen dat facturen hierin ongezien terecht komen.

Infomedics gegevens

Voor de juiste specificatie van de facturen moeten wij Infomedics gegevens verstrekken. Deze gegevens hebben betrekking op NAW-gegevens en gegevens over de uitgevoerde behandeling. Deze werkwijze heeft geen invloed op uw privacy en wordt uitsluitend gebruikt voor de factoringdienstverlening, facturatie, declaratie, incasso- en debiteurenbeheer, risicoanalyse en kredietwaardigheidstoetsing. Als u hier nog vragen over heeft, neem dan contact met ons op.

Regel het online

Regel het online! Standaard is onze betaaltermijn 30 dagen. Heeft u wat meer tijd nodig? Op www.infomedics.nl kunt u gemakkelijk veel zaken rondom uw rekening zelf regelen! U kunt bijvoorbeeld kosteloos uitstel van betaling aanvragen of een verzoek indienen voor betaling in termijnen. Verwacht u een hoge rekening? Lees hierover meer op www.infomedics.nl/betaalplan.

Aanvullende tandartsverzekering

Indien u wilt weten of een tandartsbehandeling wordt vergoed, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De vergoeding kan per behandeling en per polis verschillen. Voordat u een nieuwe zorgverzekering afsluit, is het verstandig om naar uw eigen persoonlijke situatie te kijken, afhankelijk van uw eigen wensen en behoeften.

Als u twijfelt of uw zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling vergoed, kunt u bij uw tandarts een kostenbegroting aanvragen. Informeer bij de zorgverzekeraar welke kosten worden vergoed. Dit kan misverstanden en teleurstellingen voorkomen.

© 2024 Leidse Hout Tandartsen & Mondhygiënisten | fotografie: Studio309 | realisatie site: Webmonnik.nl